โปรแกรมทัวร์เกาะราชา เรือสปีดโบ๊ท

ผม อนุพงษ์ พร้อมให้บริการครับ

โปรแกรมทัวร์เกาะราชา เรือสปีดโบ๊ท
เกาะราชาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดภูเก็ตใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

รายละเอียดทัวร์

ราคา: ผู้ใหญ่ 990 บาท | เด็ก (4-11) 690 บาท

(ต่างชาติ เพิ่ม 300 บาท)

วันเดินทาง: ทุกวัน

ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม

โปรแกรมทริปเที่ยวภูเก็ต 1 วันที่เกาะราชา หรือเกาะรายา เกาะราชาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดภูเก็ต ระยะทางจากท่าเรือฉลองถึงเกาะราชาประมาน 15 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที โดยเรือเร็ว (Speed boat) โปรแกรมทริปทัวร์ภูเก็ตเกาะราชา 1 วัน ท่านลูกค้าจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยสดงดงามของเกาะราชา หาดทรายสีขาว น้ำทะเลสีฟ้าใส กิจกรรมดำน้ำดูปะการัง และบริการประทับใจกับเรา

ตารางเวลา

ออกจากโรงแรมที่พักไปยังท่าเรือ (เวลาขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่พัก)

09:30

ออกจากท่าเรือมุ่งหน้าไปสู่เกาะราชา โดยเรือสปีดโบ้ท

10:00

เดินทางถึงเกาะราชาท่านสามารถว่ายน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนหาดทรายสีขาวสวยที่อ่าวปะตก

11:00

เดินทางไปยังอ่าวสยาม และอ่าวคอนแค เพื่อสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมดำผิวน้ำ(Snorkeling) ดูฝูงปลา ปะการัง และน้ำทะเลสวยใส

12:30

รับประทานอาหารกลางวัน และท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยตามบริเวณชายหาดสีขาว หรือขึ้นไปยังจุดชมวิวเพื่อถ่ายภาพประทับใจ

15:00

เดินทางออกจากเกาะราชาไปยังท่าเรือ

16:00

เดินทางมาถึงท่าเรือ และนำท่านกลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:โปรแกรมทัวร์ทางทะเลทุกโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเวลา สถานที่ หรือลำดับสถานที่ได้ตามความเหมาะสมโดยจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและระดับน้ำทะเล

 

*ราคาไม่รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ราคารวม:

 • รถรับส่งจากโรงแรมที่พัก
 • อาหารกลางวัน
 • ผลไม้ตามฤดูกาล และเครื่องดื่ม
 • อุปกรณ์ดำผิวน้ำ และเสื้อชูชีพ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ

 

ค่าบริการรถรับ-ส่ง โรงแรม-ท่าเรือ:

 • หาดป่าตอง, กะตะ, กะรน รับ-ส่ง ฟรี
 • หาดกมลา, นาคาเล คิดเพิ่มท่านละ 150 บาท
 • ไตรตรัง คิดเพิ่ม 200 บาท / กรุ๊ป
 • ในเมืองภูเก็ต คิดเพิ่ม 250 บาท / กรุ๊ป
 • โบ้ทลากูน,ลากูน่า, บางเทา, หาดสุรินทร์, หาดลายัน คิดเพิ่มท่านละ 250 บาท
 • แหลมหิน, เกาะสิเหร่,แหลมพันวา คิดเพิ่ม 1,500 บาท ต่อคัน
 • ไม้ขาว,ในยาง,ในทอน,อ่าวปอ คิดเพิ่ม 1,700 บาท ต่อคัน
 • นอกเหนือพื้นที่ดังกล่าว ติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ