ทัวร์เกาะไข่ เต็มวัน

ผม อนุพงษ์ พร้อมให้บริการครับ

ทัวร์เกาะไข่ เต็มวัน
ทัวร์เกาะไข่ เต็มวัน

รายละเอียดทัวร์

07.45-08.00   :    รถรับจากที่พัก (ราคารวมรถรับส่งจากภูเก็ต ในพื้นที่ : ตัวเมือง, กะตะ, กะรน และป่าตอง / หากเป็นพื้นที่อื่น ๆ จะมีค่าบริการเพิ่ม)
08.00-08.45   :    เดินทางถึงท่าเรือ พักดื่มชา กาแฟ ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมรับอุปกรณ์สำหรับดำน้ำตื้น    (snorkeling equipment)
08.45-09.00   :    ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะไข่นอก (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)
09.00-11.00   :    เดินทางถึงเกาะไข่นอก ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ให้ดังนี้
            - ให้อาหารปลาซึ่งมีความสวยงามและมีอยู่มากมาย
            - ว่ายน้ำ และดำน้ำชมความงามของทะเล และความสวยใสของน้ำทะเล
            - เดินชมความสวยงามรอบ เกาะ
            - พักผ่อนบนหาดทรายขาวบนเกาะ
11.00-12.00   :    เดินทางไปเกาะไข่ใน เพื่อดำน้ำชมปะการัง
12.00-13.00   :    ทานอาหารเที่ยงบนเกาะไข่นอก
13.00-15.00   :    พักผ่อนหลังอาหารเที่ยง, ว่ายน้ำและดำน้ำ
15.00-15.20   :    เดินทางออกจากเกาะไข่กลับสู่ท่าเรือ
15.20-16.00   :    เดินทางถึงที่พัก

 

* สำหรับลูกค้าที่ต้องการกลับสนามบินทันทีหลังจากจบทริป (ในวันสุดท้ายของโปรแกรม) ให้จองเที่ยวบินหลัง 3 ทุ่ม เพื่อเผื่อเวลาไว้สำหรับสภาพอากาศและการจราจรครับ

สิ่งที่ต้องเตรียม : ชุดว่ายน้ำ, ชุดสำหรับเปลี่ยน, ผ้าเช็ดตัว, เงิน(เล็กน้อยสำหรับใช้นอกเหนือรายการ)
ทัวร์รวม : รถรับส่ง, มัคคุเทศก์, อาหารและเครื่องดื่ม, ประกันภัย, อุปกรณ์ดำน้ำ, ค่าเข้าอุทยาน

 หมายเหตุ

-เวลาในการทำกิจกรรมต่าง จะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับน้ำและสภาวะอากาศ
-โปรแกรม Join ทริปกับ PNT
-ไม่แนะนำสตรีมีครรภ์ และเด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบและผู้ที่มีโรคประจำตัวขั้นรุนแรงไปทำกิจกรรม,
-ไม่แนะนำให้พกพาสิ่งของมีค่าต่าง ไป เพราะทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีของหายหรือได้รับความเสียหาย