ทัวร์ขับรถเอทีวี ท่องเที่ยวชมธรรมชาติ (Tour ATV ADVENTURE)

ผม อนุพงษ์ พร้อมให้บริการครับ

ทัวร์ขับรถเอทีวี ท่องเที่ยวชมธรรมชาติ (Tour ATV ADVENTURE)
การผจญภัยไปในความงาม ของธรรมชาติที่น่าตื่นเต้นเพื่อให้คุณได้สัมผัส

รายละเอียดทัวร์

เอทีวี ทัวร์ หนึ่งในการผจญภัยไปในความงาม ของธรรมชาติที่น่าตื่นเต้นเพื่อให้คุณได้สัมผัส และ เรียนรู้ท่ามกลางบรรยากาศ ความงามของธรรมชาติอย่างแท้จริงของจังหวัดภูเก็ต

มีช่วงเวลา :
08.00-12.00 น. 11.00-15.00 น. และ 14.00-18.00 น.

– รับท่านจากโรงแรมไปยังภูเก็ต เอทีวี พาร์ค (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
– ลงทะเบียน และ รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์และฝึกอบรมเอทีวีเพื่อความปลอดภัย
– เริ่มโปรแกรมทัวร์ โดยขึ้นไปเยี่ยมชมพระใหญ่
– สนุกสนานกับการขับรถ mini – off – road ไปตามถนนผิวขรุขระ และสวนยาง
– ระหว่าง ท่านจะได้สัมผัส และเพลินเพลิน กับวิวทะเลที่งดงาม
– แวะจุดชมวิว ซี่งท่านจะสามารถมองเห็นวิวของเกาะภูเก็ต แบบพาโนรามา
– เดินทางกลับไปยัง แคมป์ เพื่อเตรียมตัวกลับที่พักของท่าน

 

 

โปรแกรมนี้รวม :
– รถรับ-ส่ง ในเขตหาดป่าตอง , หาดกะตะ , หาดกะรน
– อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย (หมวกกันน๊อค และ ถุงมือ)
– เสื้อกันฝน (ในวันที่ฝนตก)
– การฝึกอบรมกฏพื้นฐาน
– น้ำดื่ม
– ประกันภัยสำหรับคนขับขี่และผู้โดยสาร(ไม่รวมค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถเอทีวี)

Note :

1. ผู้ที่เข้าร่วมทัวร์ จะต้องมีสภาวะทางด้านร่างกาย และ จิตใจพร้อม เพื่อการขับขี่ปลอดภัย ดังนั้น
จะต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ และไม่มี
ปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกาย

2. เด็กอายุ 8-15 ปี ที่ขับขี่เอทีวี จะต้องได้รับการดูแลควบคุมจากผู้ปกครอง/ผู้ดูแล/ไกด์/ครูฝึกสอน
และมีครูเอทีวีคุมกัน เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง ในกรณีที่เจอเส้นทางที่ยากลำบาก

3. เด็กอายุ 8-15 ปีไม่อนุญาตให้เข้าร่วมทัวร์เอทีวี 4WDโดยไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ดูแล

4. ต้องสวมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น หมวกกันน๊อค ถุงมือ เสื้อแจ๊คเก็จชูชีพ เป็นต้น

5. ระหว่างทัวร์ กรุณาปฏิบัติตามไกด์/ครูฝึกสอน อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย เรามีสิทธิ์ที่จะ
ห้ามปรามการกระทำที่เสี่ยง หรือไม่เคารพต่อชาวบ้าน หากมีกรณีเหล่านี้เกิดขึ้นจะไม่มีการคืนเงิน
ใดๆ ทั้งสิ้น

6. ประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายให้ เมื่อคนขับ และผู้โดยสารจ่ายเงินครบถ้วน แต่ค่าเสียหานี้จะไม่ครอบคุม
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถเอทีวี

7. โปรแกรมทัวร์ เอทีวีทั้งหมด เราจัดมาสำหรับการเดินทางทั้งในช่วงวันที่มีฝนตก มีแดดออกหาก
คุณไม่ชอบความเปียกชื้นหรือฝนตก กรุณาพิจารณาใหม่อีกครั้งก่อนการสั่งจอง

8. การยกเลิก
– ทำการยกเลิกก่อนเวลา 18.00 น. ก่อนวันเดินทาง ไม่ต้องจ่ายค่าอาหารว่าง
– ทำการยกเลิกก่อนเวลา 18.00 – 22.00 น. ก่อนวันเดินทางจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการยกเลิก
50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
– ยกเลิกในวันเดินทางจะต้องจ่ายค่าปรับทั้งหมดเต็มจำนวนราคาทั้งหมด โดยไม่มีการบอกกล่าว หรือ แจ้งไว้
(กรณีเจ็บป่วยจะต้องมีใบรับรองแพทย์มายืนยัน)

9. ผู้เข้าร่วมทัวร์ทุกท่านจะต้องอ่าน และ ยอมรับกฎกติกาต่างๆ ที่เคาท์เตอร์ทัวร์ ก่อนทำการจอง
10. โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

 

PHUKET ATV ADVENTURE
Program Rider Passenger
ATV 1 hr. 1,300 1,000
 
ATV 1.30 hrs. 1,700 1,300
 
ATV 2 hrs. 2,000 1,600
 
ATV 3 hrs. 2,500 2,000